Mladá Trikolora

Věříme, že demokracie je vyšší hodnota, než-li jen rozhodovací proces. 

Mladá Trikolora

Věříme, že demokracie je vyšší hodnota, než-li jen rozhodovací proces. 

© 2021 Mladá Trikolora

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

BRÁNÍME NORMÁLNÍ SVĚT

Chcete mít náše programé prohlášení přímo v mobilu nebo si ho pohodně přečít na svém počítači či tabletu? Nechte si jej zaslat na svůj email ve formátu pdf (pro notebook či tablet), nebo ve formátu epub (pro mobil). Budete se moci pak dostat k programu snadno a kdykoliv.

SVOBODNÝ A SUVERÉNNÍ STÁT. VYSPĚLÁ ZEMĚ A SEBEVĚDOMÍ OBČANÉ

Zahraniční politika

Situace v zahraničí je pro nás důležitá a proto jsme sepsali naše postoje k zahraniční politice. 

Postoj k zahraniční politice v rámci Evropské unie

 • Hájíme postoj k systému EU takový, který zde byl před Lisabonskou smlouvou. Považujeme tento koncept v kolizi s naším národním zájmem. Národností rozdíly mezi námi a jinými národy EU jsou příliš velké, a tudíž neslučitelné. Evropská unie nezvládá ani svoji současnou agendu a pochybujeme, že by projekt Evropského superstátu byl životaschopný. Byli jsme za svoji historii pod kuratelou Vídně, Moskvy i Berlína, nevidíme důvod k těmto městům přičlenit i Brusel.
 • Stavíme se za zachování Schengenského prostoru. Považujeme ovšem za nutnost chránit vnější hranice Schengenu. V případě selhání této ochrany ovšem považujeme za nutnost sáhnout k ochraně našich národních hranic.
 • Požadujeme referendum o setrvání v EU. Evropská unie se od našeho vstupu v roce 2004 diametrálně změnila a de facto přetransformovala v jinou organizaci, převážně díky Lisabonské smlouvě, kterou odmítáme jako nepřípustné osekání našich národních pravomocí. Považujeme proto za vhodné referendum o našem setrvání v tomto celku.
 • Hlásáme zdravou a bezpečnou migrační politiku. Razantně odmítáme multikulturalistické pojetí migrační politiky ze strany EU. Taktéž odmítáme migrační kvóty, nikdo nám nebude diktovat, kdo v naší zemi má nebo nemá žít. V určitých zemích EU můžeme již nyní v přímém přenosu vidět katastrofální dopady této krátkozraké politiky, jako jsou národnostní nepokoje nebo nezvladatelný nápor na sociální stát.
 • Hájíme návrat pravomocí národním státům. Evropská komise má v současnosti pravomoci, které nikdy mít neměla. Neakceptovatelně se vměšuje do národních záležitostí zemí a pod tíhou progresivistické ideologie se snaží státům vnutit kult údajných “evropských hodnot”.
 • Hlásíme se ke 4 svobodám v rámci Evropy a to: Volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. Naše vize Evropské unie je společenství hospodářství suverénních států, nikoliv “velký”přebyrokratizovaný superstát. Chceme i v rámci Mladé Trikolory spolupracovat se stejnými spolky ve státech V4. V4 Považujeme za prospěšnou a v souladu s našimi národním zájmem, zároveň tvoří protiváhu proti franko-německé “koalici” na půdě EU.

Postoj k zahraniční politice mimo Evropskou unii

 • Hájíme suverénní zahraniční směřování ČR. Odmítáme být vazalem Spojených Států, Číny nebo Ruska, chceme prosazovat své národní zájmy, nikoliv národní zájmy cizích velmocí. Věříme, že pouze sebevědomá a suverénní zahraniční politika může našemu národu a státu přinést benefity.
   
 • Nelze přihlížet existenci ani jedné z Čín. I přes naše výhrady vůči Čínské lidově demokratické republice nelze přehlížet její geopolitický a ekonomický význam. Stejně tak ovšem nejde přehlížet existenci jednoho z asijských tygrů Taiwan. Je třeba brát Čínskou lidově demokratickou republiku jako existenční fakt, proto hájíme neomezování obchodních vztahů a to i v případě Taiwanu.
   
 • Jsme si vědomi potřeby existence OSN. Převážně z důvodu dodržování lidských práv na globální úrovni.
   
 • Podporujeme myšlenku o co nejužší spolupráci státu V4+. Považujeme tuto organizaci v souladu s našimi národními zájmy. Hodláme utužovat vztahy s národně-konzervativními mládežnickými organizacemi v zemích V4.
   
 • Podporujeme udržování vynikajících vztahů s Izraelem. Naše skvělé vztahy s touto zemí, mají již dlouhou minulost. Hodláme apelovat na naši politickou reprezentaci, aby tyto vztahy udržovala.

Sociální politika

Považujeme sociální politiku za nedílnou a velmi důležitou součást státní agendy. Podporujeme vizi státu, který je schopen v případech nouze podat občanovi při projevení zájmu pomocnou ruku. Stát, který ho nenechá dopadnout na dno, ze kterého se již nezvedne. Zároveň však chceme podporovat individualitu jedince, přičemž státní pomoc vůči občanovi v krizi by měla být až poslední možností.

 

 • Stát by měl být neustále poslední možností důstojného přežití, když všechno ostatní selže. Přestože věříme v svobodu a individualitu jedince, je potřeba, aby stát nenechal své občany v případech krajní nouze na holičkách. Proto hodláme udržet základní ideu sociálního státu. Je známo, že kdyby tato možnost byla omezena, lidé si budou hledat cestu k penězům jinak. Hrozí riziko zvýšení kriminality.

   

 • Hájíme konzervativní liberalismus a říkáme NE neoliberalismu. Fungování trhu s jeho zachováním musí zůstat v oblasti hospodářského života, nesouhlasíme s tím, aby se tržní model aplikoval na všechny politické a správní instituce, že se tímto modelem má řídit celý život společnosti. Považujeme za nutné, aby stát dohlížel na práva zaměstnanců a spotřebitelů.

   

 • Podporujeme podporu porodnosti a mladých manželství. V ČR je v posledních desetiletích záporný či stagnující stav populační křivky. Chceme podporovat porodnost a mladá manželství, jak příspěvky na děti, tak zvýhodněními a bezúročnými půjčkami.

   

 • Podporujeme důstojnou důchodovou reformu. Současný systém důchodů je při současném populačním trendu neudržitelný. Prosazujeme takovou důchodovou reformu, aby zajistila spokojený a důstojný život i nízkopříjmovým seniorům.

Hospodářská politika

Stejně jako Trikolora, považujeme volný trh jako jedinou funkční možnost v rámci ekonomického fungování státu. Důvodů je k tomu několik, jako pravice si dbáme na osobní svobodě jedince tzv. Individualitě. Volný trh není čistě ekonomickým aspektem, ale také znakem svobody a individuality občana ve státě. Za momentální situace je potřeba vést jasnou pravicovou ekonomiku, nelze neustále zvyšovat daně a deficit státního rozpočtu, za cenu „lepšího“ sociálního státu.

 

 • Požadujeme liberalizaci na mezinárodního obchodu. Náš stát se orientuje primárně na exportní hospodářství, proto je třeba rozšiřovat mezinárodní trh.

   

 • Odmítáme státní podpory a dotace. Naprosto a zásadně se stavíme proti zbytečným podporám a dotacím, které ovlivňují náš stát a naše spotřebitele. 

   

 • Odmítáme jednotnou evropskou měnu euro. Považujeme tento projekt za neživotaschopný, osekávající naši ekonomickou suverenitu a téže prostor pro národní ekonomickou politiku. Taktéž odmítáme ručit za finanční a ekonomické politiky jiných zemí.

   

 • Požadujeme zjednodušení daňového systému. Momentální daňový systém je jedním z nejsložitějších v Evropě. Je potřeba tento systém osekat od zbytečných byrokratických zátěží a nesmyslných daní. Proto podporujeme koncept rovné daně.

   

 • Podporujeme zrušení EET u maloobchodů. Jen u živností které jsou ohlášené a volné, např. Maloobchody i některé velkoobchody.

   

 • Hájíme jednoduchou daňovou politiku a rozumné hospodaření s veřejnými financemi. Navyšují nám výdaje na soudnictví a vězeňství, přitom se však zanedbávají výdaje na veřejné školství. Narůstají daně ze spotřeby, narůstají veřejné poplatky i daně z bydlení. Prosazujeme rozumné daňové zatížení pro všechny vrstvy obyvatelstva a navýšení výdajů na podpory školství, vědy, kultury a obory s vysokou přidanou hodnotou.

SVOBODNÝ A SUVERÉNNÍ STÁT
VYSPĚLÁ ZEMĚ A SEBEVĚDOMÍ OBČANÉ

Hájíme slušnost, svobodu a respekt k naší zemi. Máme právo určovat svět, ve kterém žijeme. Bojujeme za Českou republiku sebevědomých občanů, ve které státní aparát občanům slouží a nevytváří zbytečné překážky. S tím se pojí i přijetí odpovědnosti každého z nás za lepší budoucnost, která vzniká naším kolektivním snažením. Podporujeme svobodné podnikání za rovných a férových podmínek, soukromý majetek považujeme za nedotknutelný. 

Jsme jediná skutečná pravice.